Základní informace

Tělesná výchova – specializace je volitelný předmět pro 4. ročník SOŠPg a rozšiřuje učivo předmětu Tělesná výchova s metodikou. Zabývá se výběrovým učivem a výuka má jak praktickou tak i teoretickou formu.